Regulamin

Zawiera najważniejsze informacje dotyczące witryny www.irkazpoludnia.pl

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Usługa – dostępna w Sklepie usługa (ezoteryczna, numerologiczna, bioenergoterapeutyczna, wróżbiarska, astrologiczna etc.), będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.irkazpoludnia.pl

 1. Sprzedawca
 1. Adres pocztowy: Faporro Group Sp. z o.o., ul Koszalińska 30/2, 76-100 Sławno, NIP: 4990656723
 2. Adres e-mail: biuro@faporrogroup.pl
 1. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
 1. Realizacja zamówień, zakup usług
 1. Ceny widoczne w Sklepie, są cenami całkowitymi.
 2. Sklep zawiera w swojej ofercie towar/usługę związany z Wróżeniem, Numerologią, Astrologią, Prognozowaniem Przyszłości.
 3. Klient może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie rozkład kart/usługę ezoteryczną/produkt.
 4. Nie ma potrzeby zakładania w Sklepie konta klienta.
 5. Informacje niezbędne do realizacji zamówienia to: imię, data urodzenia oraz zdjęcie w przypadku niektórych usług.
 6. Zamówienie Klient może złożyć korzystając z opcji “dodaj do koszyka”. Po dodaniu produktu/rozkładu do koszyka i wypełnieniu formularza, Sprzedawca weryfikuje zamówienie pod względem merytorycznym i kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 7. Koszty zamówienia są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczony czas trwania oraz ograniczoną liczbę ofert.
 9. Dostępne metody płatności to przelew na konto podane po złożeniu i zweryfikowaniu zamówienia.
 10. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Kupującego o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 11. Po zakupie danej oferty, w ciągu 2 dni roboczych Sprzedający kontaktuje się z Kupującym, za pomocą e’mail lub telefonu, w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zamówienia.
 12. Termin wykonania ustalany jest w momencie zaksięgowania płatności na konto. Rozmowy wcześniejsze dotyczące terminów oraz korespondencja mailowa są uważane za zapytania i nie stanowią zobowiązującej umowy.
 13. Kupujący otrzymuje oferowany przez Sprzedającego towar/usługę, przekazane przez Sprzedającego w formie uzależnionej od siebie (rozmowa telefoniczna, e’mail, etc.).
 14. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni roboczych. Jeśli przez ponad 3 dni roboczych, Kupujący nie zapłaci za zamówienie, lub Sprzedający nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym, aby zrealizować zamówienie – zamówienie zostanie Anulowane.
 15. Wróżba/prognoza/analiza oferowana przez Sklep powinna być traktowana jako wskazówka, a nie jako wiążąca porada lub rozwiązanie. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie Wróżby są w pełni odpowiedzialnością użytkownika, a Sklep nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 16. Wszystkie Usługi wykonywane są z należytą starannością, maksymalnym zaangażowanie oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji przez Sprzedawcę. Usługi te są dopasowane do potrzeb (intencji) Kupującego,  jednak nie mogą one naruszać prawa oraz zasad dobrych obyczajów.
 17. Sprzedający dokłada wszelkich starań, do zapewnienia najwyższych standardów obsługi z zachowaniem etyki zawodowej.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeśli jest ona niezgodne z jego sumieniem i etyką.
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia kiedy istnieje podejrzenie, że Kupujący jest pod wpływem środków zmieniających świadomość lub w bardzo złej kondycji psychicznej.
 20. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji kiedy stwierdzi, że zamówienie zostało złożone w złych intencjach lub intencjach prześmiewczych.

5. Możliwość odstąpienia od umowy 

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 30 pkt 1. 

6. Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail irmalia@wrozka.info.pl
 2. Zakupiona Usługa może być zwrócona (rezygnacja Kupującego z zakupionej Usługi) do 14 dni przez Sprzedającego, jedynie przed jej wykorzystaniem i pod warunkiem, że nie doszło do rozpoczęcia realizacji Usługi. Zgłoszenie takie należy kierować na adres e-mail irmalia@wrozka.info.pl
 3. Zrealizowana Usługa, zakupiona przez Kupującego nie podlega zwrotowi.
 4. Usługa nie podlega zwrotowi w trakcie jej realizacji, a moment ustalenia terminu realizacji z Kupującym uważany jest za rozpoczęcie realizacji Usługi.
 5. Jeśli Kupujący spełni warunki opisane w punkcie 2 §7, Sprzedawca zwróci płatność za pomocą tych samych metod płatności, które zostały użyte przez Kupującego podczas pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie będzie obciążony żadnymi kosztami związanymi z tym zwrotem.