Regulamin

Zawiera najważniejsze informacje dotyczące witryny www.irkazpoludnia.pl

Zawiera najważniejsze informacje dotyczące witryny www.irkazpoludnia.pl

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Usługa – dostępna w Sklepie usługa (ezoteryczna, numerologiczna, bioenergoterapeutyczna, wróżbiarska, astrologiczna etc.), będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.irkazpoludnia.pl

 1. Sprzedawca
 1. Adres pocztowy: Irena Bilińska-Stempień, ul. Sosnowa 4, 78-425 Biały Bór.
 2. Adres e-mail: irmalia@wrozka.info.pl
 1. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:

a. urządzenie z dostępem do Internetu

b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Realizacja zamówień, zakup usług
 1. Ceny Usług widoczne w Sklepie, są całkowitymi cenami zamówionych Usług.
 2. Zakup usługi następuje poprzez dodanie wybranej usługi do koszyka i złożenie zamówienie.
 3. Koszty zamówienia są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczony czas trwania oraz ograniczoną liczbę Usług.
 5. Dostępne metody płatności to przelew na konto podane po złożeniu i zweryfikowaniu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Kupującego o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 8. Po zakupie danej usługi, w ciągu 3 dni roboczych Sprzedający kontaktuje się z Kupującym, za pomocą e’mail lub telefonu, w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zamówienia.
 9. Kupujący otrzymuje Usługi, przekazane przez Sprzedającego w formie uzależnionej od wybranej przez siebie Usługi (rozmowa telefoniczna, sms, e’mail, etc.).
 10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Jeśli przez ponad 5 dni roboczych, Kupujący nie zapłaci za zamówienie, lub Sprzedający nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym, aby zrealizować zamówienie – zamówienie zostanie Anulowane.
 11. Sklep zawiera Usługi Ezoteryczne, związane między innymi z Wróżeniem, Numerologią, Astrologią, Prognozowaniem Przyszłości, Doradztwem Duchowym, Rytuałami Przyciągającymi i Odcinającymi oraz Zabiegami Reiki. Usług tych, świadczonych w ramach Sklepu, nie można traktować jako porad psychologicznych ani opinii medycznych, nie mają również charakteru wiążącego wobec Kupującego na przyszłość. Można je jedynie traktować jako wskazówki a nie wiążące wyrocznie czy wiążące porady i rozwiązania.
 12. Wszystkie Usługi wykonywane są z należytą starannością, maksymalnym zaangażowanie oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji przez Sprzedawcę. Usługi te są dopasowane do potrzeb (intencji) Kupującego,  jednak nie mogą one naruszać prawa oraz zasad dobrych obyczajów.
 13. Sprzedający dokłada wszelkich starań, do zapewnienia najwyższych standardów obsługi z zachowaniem etyki zawodowej.
 14. Sprzedawca jest autorem swoich tekstów, posiadając do nich wszelkie prawa autorskie oraz przedstawia własne wizje, których nie należy brać za wiedzę naukową w rozumieniu prawa.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi jeśli jest ona niezgodna z etyką i bhp wróżb.
 16. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Możliwość odstąpienia od umowy 

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 30 pkt 1. 

6. Reklamacje 

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Zakupiona Usługa może być zwrócona (rezygnacja Kupującego z zakupionej Usługi) do 14 dni przez Sprzedającego, jedynie przed jej wykorzystaniem i pod warunkiem, że nie doszło do rozpoczęcia realizacji Usługi. Zgłoszenie takie należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Zrealizowana Usługa, zakupiona przez Kupującego nie podlega zwrotowi.
 4. Usługa w trakcie realizacji nie podlega zwrotowi a za rozpoczęcie realizacji Usługi, uważa się moment ustalenia z Kupującym terminu realizacji Usługi.
 5. Przy spełnieniu pkt.2 §7, zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący  zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.