Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.irkazpoludnia.pl/sklep  i na odpowiednich podstronach.

W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).
 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 Definicje

 1. Serwis – strona internetowa www.irkazpoludnia.pl będąca zbiorem oferty wróżki jak i umożliwiająca zamówienie gotowych rozkładów z kart.
 2. Kupujący – to osoba, która dobrowolnie zakupiła usługę oferowaną przez Serwis.
 3. Usługa to wróżba, opis kart tarota według zamawianego rozkładu, porada z zakresu ezoteryki, oczyszczania energetycznego, horoskop.
 4. Wróżka Irmalia – osoba wykonująca odpłatnie zlecone usługi.
 5. Administrator – Administratorem platformy jest firma:
  Faporro Group Sp. z o.o.
  ul. Koszalińska 30/2, 76-100 Sławno, NIP: 4990656723

§3 Zakup usługi 

 1. Zakupu usługi dokonuje się poprzez dodanie jej do koszyka i sfinalizowanie transakcji.
 2. Podczas dokonywania zakupu kupujący w miejscu przeznaczonym do przesłania wiadomości dla Wróżki może napisać dodatkowe informacje o swoim pytaniu lub oczekiwaniu co do usługi.
 3. Podanie błędnego maila lub niepełnych informacji potrzebnych do wykonania usługi będzie skutkować brakiem możliwości jej wykonania.
 4. Kupujący może żądać tylko wykonania usług oferowanych przez Serwis.
 5. Kupujący dokonując zamówienia podaje jedynie swoje imię, e-mail oraz datę urodzenia.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zrealizowanie usługi w zakresie wróżb to max. 3 dni robocze od zaksięgowania się płatności na koncie Sprzedawcy i podania wszystkich niezbędnych danych. Możliwe jest ustalenie innego dogodnego dla Kupującego czasu realizacji usługi na wyraźną prośbę.
 2. W przypadku wróżb pisemnych realizacją zamówienia jest wysłanie pisemnej wróżby na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy lub w innej formie uzgodnionej między Wróżką a Kupującym.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi ze względu na jej specyfikę nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu dokonanej wpłaty.

§6 Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji, gdy została dokonana płatność a usługa nie została wykonana.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, max w ciągu 14 dni.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: irmalia@wrozka.info.pl lub poprzez formularz kontaktowy.